Dostawa i zwroty towaru.

Na terenie Polski towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska a koszty wysyłki ponosi sprzedający.

Zwroty towaru.

 

Szczegółowe informacje na temat zwrotów towarów zakupionych na odległość i odstąpienia od umowy dostępne pod adresem: http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/zwrot-towaru-i-odstapienie-od-umowy/.

Kupujący jest zobowiązany do przesłania Odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. według poniższego wzoru) na adres sprzedawcy Katowice ul. 3-go Maja 19 lub skan podpisanego oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: agkoncept@gmail.com.

Przykładowy wzór odstąpienia:

Miejscowość, ..................................

data: ............................................

Imię, nazwisko i adres składającego

......................................................

......................................................

......................................................

AG-KONCEPT ŁUKASZ GLIŃSKI

ul. Łukasińskiego 14/94

41-300 Dąbrowa Górnicza

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży rzeczy: ............................................................................... zawartej dnia .......................

Proszę o zwrot ceny towaru na konto .........................................................................................  w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że kupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

Z poważaniem,